IZGLĪTĪBA

SIA Aviastars veic praktiskās apmācības lidojumos ar motodeltaplānu “MHG (land)” un “MHG (sea)”

licenču iegūšanai. Motodeltaplāna lidojumu apmacība notiek saskaņā ar Latvijas CAA apstiprinātu

programmu. Mūsu instruktors vada praktiskās apmācības un strādā individuāli ar katru studentu.

Nodarbības notiek atbilstoši laikapstākļiem visu gadu. Praktiskās nodarbības ir vismaz 20 stundas.

Teorētiskās nodarbības notiek First Fly School (https://firstfly.lv/lv/mhg-kursi/). Kursa noslēgumā

tiek kārtots eksāmens, pēc kura sekmīgas nokārtošanas pretendentam ir atļauts nokārtot eksāmenu

CAA licences iegūšanai.

Lai mācītos UVL pilotu skolā, Jums jābūt:

1. Sasniegušam vismaz 17 gadu vecumu;

2. Derīgai autovadītāju medicīniskai izziņai;

3. Noslēgtam līgumam par apmācību.

https://likumi.lv/ta/id/315320-kartiba-kada-sertifice-civilas-aviacijas-gaisa-kugu-lidojumu-apkalpes-

loceklu-apmacibu-sniedzejus

https://www.caa.gov.lv/lv

Par visiem jautājumiem sazinieties ar mums jebkurā ērtā veidā:

E-mail: info@aviastars.lv
+371 29205945
Facebook | Instagram

© All Right Reserved. Aviastars
e-mail us: info@aviastars.lv